L'entrepreneuriat au temps de la Covid-19

Sunday, July 19, 2020, 7:00 – 10:00 PM UTC

Startup Grind is the world's largest community of startups, founders, innovators, and creators

Virtual event

About this event

LOPE poulaye lakay

Se yon antrepriz ki enstale l nan komin Bomon depi anviwon yon ane, LOPE espesyalize nan pwodiksyon poul. Li gen pou PGG Pierre Widner Louis Jean.

Rezon ki te pouse PDG a pran inisyativ sa a, se te rete koyeran ak lide l ki se monte yon antrepriz apre li fin etidye menm si se avèk lot moun. Li te di tèt li, li pa pral pèdi tan nan al chèche djòb tout kote.

Rèv li se te vin patwon kote se li ki dwe bay moun djòb.

Depi nan katriyèm ane agwonomi li te gentan gen yon antrepriz ki se Agri plus nan Okay;

Agri plus pwodwi "plantule",

epi pandan kowona Agri plus fè epis lakay,

yon fason pou pote epis la dirèkteman kay kliyan yo paske yo pa t ka soti al achte.

Check out what happened

Organizer

  • Lucna Henrisme

    COMPARET

    Chapter Director