L'entrepreneuriat au temps de la Covid-19

Jeremie
Sun, Jul 26, 2020, 3:00 PM (EDT)

About this event

Ernsa Lizaire, se PDG SASSOU STORE,

Ak pasyon l pou antreprenarya, li rive lanse yon antrepiz ki se *SASSOU STORE*.

SASSOU STORE se yon antrepriz ki gen ladanl rad, pafen, sandal, soulye, tenis, bijou, valiz, elatrye.

Tout sa fanm ak gason bezwen pou abiye, SASSOU STORE jere sa.


Brought to you by