Badral Dandar

Ulaanbaatar
Fri, May 7, 2021, 3:00 PM (GMT+8)

Check out what happened

About this event

Дэлхий даяар банк санхүүгийн салбар дижиталчлалд маш эрчимтэй шилжиж байгаа энэ цаг үед бизнесийн ялгарал болон амжилтын нууц нь зөвхөн байгууллагын оновчтой алсыг хараанаас хамаарахаас гадна тухайн байгууллагыг манлайлж буй удирдлагуудын хувь хүний мэдрэмж болон харилцааны чадвар дээр улам ихээр түшиглэн хөгждөг болоод байна.

Бадрал захирал нь Монгол улсын эдийн засаг огцом тэлсэн сүүлийн 15 жилийн туршид байгууллагын бизнесийн харилцааг манлайлан удирдаж ирсэн ба 5 дугаар сарын 7 нд 15 цагаас өөрийн туршлагаасаа StartupGrind-ийн хотлынхонтой хуваалцах болно.

Moderator

  • Zolboo Bayarsaikhan

    Zolboo Bayarsaikhan

    Startup Grind Ulaanbaatar

    Director,


Brought to you by