Dolguun. U (Gemnet)

IT PARK #211 - Baga Toiruu Ulaanbaatar, 976 Ulaanbaatar
Mon, Mar 30, 2015, 7:30 PM (GMT+9)

About this event

Улаанхүүгийн Дөлгүүн 
1978 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. Эхнэр 4 хүүхдийн хамт амьдардаг. Орос, Англи хэлтэй
1996 онд нийслэлийн 1-р сургууль, 2000 онд Юта мужын Их сургууль тус тус төгссөн. Компютер Мэдээллийн технологийн  мэргэжилтэй
2000-2001 онд АНУ Микрон компанид
2001-2004 онд АНУ Дишнэтворк компанид
2004-2009 онд МХХТГ бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс мэргэжилтэн
2009-оноос Жэмнэт компани Ерөнхийлөгч

Speaker

When

Monday, Mar 30
7:30 PM - 10:30 PM (+09)

Where

IT PARK #211
Baga Toiruu
976 Ulaanbaatar

IT PARK #211
Baga Toiruu Ulaanbaatar976

Brought to you by