Odbayar B, Brainstorm Branding Agency

Ulaanbaatar
Fri, Mar 5, 2021, 6:00 PM (GMT+8)

Check out what happened

About this event

Startup Grind Ulaanbaatar #33 арга хэмжээний зочноор Brainstorm Branding Agency хамтран үүсгэн байгуулагч Б.Одбаяр бидний урилгаар оролцож өөрийн туршлага мэдлэгээ хуваалцахаар боллоо.

Арга хэмжээ нь онлайн хэлбэрээр явагдах болно.

Явагдах хуудас: START See Less


Brought to you by